Hlavní stránka ›› Vývoj webových aplikací

Vývoj webových aplikací

Kromě tvorby běžných webových prezentací se zabýváme také tvorbou rozsáhlých webových aplikací. Tyto aplikace mají v on-line prostředí celou řadu podob a uplatnění - redakční systémy pro webové portály, rezervační systémy, katalogy, e-shopy, objednávkové systémy, intranet apod. Hlavní výhodou těchto aplikací je jejich stálá dostupnost včetně aktuálních dat kdykoliv a odkudkoliv. Na zakázku vyvineme jakoukoliv internetovou nebo intranetovou aplikaci dle individuálních požadavků klienta.

Na začátku tvorby každé takové zakázkové aplikace provádíme důkladnou analýzu stávající datové základny, návaznosti na ostatní existující systémy zákazníka a přesné vymezení zákazníkem požadované funkčnosti. Následně navrhneme řešení a po jeho odsouhlasení přistoupíme již k samotnému vývoji, při kterém klademe důraz na to, aby nová aplikace byla bezpečná, uživatelsky přehledná, spolehlivá a maximálně vyhověla požadavkům a očekávání klienta a bylo ji možné kdykoliv v budoucnu efektivně upravit nebo rozšířit.

Při samotné implementaci vše neustále vyhodnocujeme a přízpůsobujeme požadavkům klienta. Na přání zajistíme zaškolení uživatelů a zpracujeme veškerou dokumentaci.

Ani předáním hotové a odladěné aplikace zákazníkovi nabídka našich služeb nekončí. Během provozu aplikace můžeme nabídnout odbornou technickou podporu, údržbu a zálohování.

Vybrané reference

Assembly 2014

Databázová aplikace pro vytváření kusovníků a objednávek dílů na základě požadovaných souborů dílů. Součástí aplikace jsou číselníky jednotlivých dílů a souborů dílů a možnost evidence a sledování životního cyklu jednotlivých objednávek. Pro vytvořené kusovníky a objednávky je možné generovat příslušné tiskové formuláře ve formátu PDF. K dispozici jsou také nástroje pro administraci uživatelů aplikace a detailní logování. Jednotlivým uživatelům je možné nastavit různá přístupová práva. Aplikace byla vyvinuta na zakázku pro společnost FULLWOOD – CS, s. r. o..

Databázová aplikace ARODATA

Internetová/intranetová webová databázová aplikace pro sledování a vyhodnocování prodeje výrobků prodávaných prostřednictvím distribuční sítě. Aplikace obsahuje nástroje pro import vstupních dat, jejich zpracování do příslušných přehledů a možnost následného exportu. Jednotlivé přehledy je možné uživatelsky přizpůsobovat a filtrovat. Uživatelům je možné nastavit různé úrovně přístupu. Součástí aplikace je i webové rozhraní pro přístup partnerů (zákazníků). Aplikace byla vyvinuta na zakázku pro společnost ARAMOTICA CZ s. r. o..

Databázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATA
Databázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATA
Databázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATADatabázová aplikace ARODATA

Knihovna dokumentů PRAMOS

Zakázkové webové rozhraní pro autorizovaný přístup uživatelů k souborům firemního intranetu uložených na FTP serveru. Součástí webové aplikace jsou také administrační nástroje (správa uživatelů aplikace, logování přístupů apod.). Aplikace byla vyvinuta na zakázku pro společnost PRAMOS, a. s..

Knihovna dokumentů PRAMOSKnihovna dokumentů PRAMOSKnihovna dokumentů PRAMOS

Objednávkový systém HORIZONT PS

Webový on-line objednávkový systém společnosti PRAMOS, a. s. - výrobce profilové systému pro plastová okna HORIZONT PS. Aplikace je určena pro partnery výrobce, kteří se zabývají výrobou oken z tohoto profilového systému. Umožňuje zobrazit kompletní přehled sortimentu včetně všech variant a doplňků, zobrazení aktuálních cen, sestavení a odeslání on-line objednávky včetně tiskových setav a zobrazení historie objednávek. Zajištěna je také výměna dat s některými specializovanými aplikacemi třetích stran. Veškerá konfigurace objednávkového systému probíhá prostřednictvím webového administrátorského rozhraní.

Objednávkový systém HORIZONT PSObjednávkový systém HORIZONT PSObjednávkový systém HORIZONT PS
Objednávkový systém HORIZONT PS

Informační a administrační systém P@wouk

Internetový/intranetový webový databázový informační a administrační systém pro správu studentských počítačových sítí na kolejích Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (SU OPF). Aplikace zajišťuje velmi širokou škálu funkcí - např.: komunikační kanály, registrace evidence uživatelů a zařízení, příjem a evidence plateb uživatelů, evidence majetů, ekonomické záležitosti a přehledy, informační portál pro uživatele s redakčním systémem, ovládání serveru RADIUS, výměna dat s tiskovým řešením SafeQ apod. Aplikace je vyvíjena jedním z našich zaměstnanců již od roku 2004 a v současné době je aktuální sedmá verze. Společnost VIKTORIN Computers od roku 2009 zaštíťuje další vývoj a zajišťuje kompletní implementaci a technickou podporu systému pro všechny koleje SU OPF Karviná.

Informační a administrační systém P@woukInformační a administrační systém P@woukInformační a administrační systém P@wouk
Informační a administrační systém P@wouk

Redakční systém (CMS - content management system)

Redakční systém slouží ke snadné aktualizaci obsahu webových stránek bez nutnosti jakékoliv znalosti programování. Náš systém nepředstavuje žádné univerzální řešení pro všechny webové prezentace, ale vychází ze základních modulů, které jsou vždy přizpůsobeny přesným potřebám zákazníka. Možné je vyvinout také jakýkoliv modul „na míru“. Uživatelské rozhranní je tedy opravdu přehledné a obsahuje pouze takové ovládací prvky, které opravdu zákazník potřebuje, a díky tomu je ovládání maximálně jednoduché a intuitivní. Samozřejmostí je možnost redakční systém kdykoliv v budoucnu rozšířit nebo upravit. V případě přechodu na nové webové stránky není zpravidla nutné u našeho redakčního systému pořizovat nový, ale je možné stávající pouze upravit a v poměrně krátkém čase implimentovat.

Náš redakční systém využívají například tyto webové stránky:

Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)
Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)
Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)
Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)
Redakční systém (CMS - content management system)Redakční systém (CMS - content management system)
Dnes je středa
26. září 2018

a svátek má
Andrea